Humor, dowcipy, żarty, kawały

Menu


15 losowych żartów na Dzień Dobry


- Jak nazywa się blondynka z dwiema komórkami mózgowymi?
- W ciąży.
Kawał z kategorii: Blondynki
Dowcip numer: 396
*******************************************************
leśne obmówki
Kawał z kategorii: Gra półsłówek
Dowcip numer: 1264
*******************************************************
Moherowe berety: Ojciec Tadeusz powinien dostać Nobla!

Kawał z kategorii: Śmieszne filmy
Dowcip numer: 6114
*******************************************************
Porcja tematów i zadań maturalnych:
Język polski:

"Pan Tadeusz" jako utwór nieśmiertelny. Opisz swój stosunek do literackiego arcydzieła, wychodząc od tezy, głoszącej że "There can be only one".

Matematyka:
Udowodnij, stosując odpowiednie założenia, w dowolnym zbiorze kwadratów można wskazać trójkątny okrąg o co najmniej dwóch środkach.

Biologia:
Na przykładzie koleżanki/kolegi przedstaw podstawowe funkcje układu rozrodczego ssaków.

Historia:
Oceń wpływ Andrzeja Leppera na ruchy narodowowyzwoleńcze Mulatów w Polsce.

Geografia:
Wykaż, że najkrótsza droga prowadzona z Kaliningradu do Moskwy wiedzie przez polski korytarz tranzytowy i nie przechodzi przez Białoruś ani Litwę.

Chemia:
Za pomocą drożdży, wody i cukru wykaż substytucyjność przemysłu monopolowego w Polsce. Uwaga: załóż, że przemysł winiarski i siarkowy są komplementarne.

Fizyka:
Podaj przynajmniej dwa przykłady rozwiązań dylatacji czasu w środkowej europie (wskazówka: rozważania rozpocznij od pokazania, że w Polsce jest możliwa praca 18 godzin na dobę przy zachowaniu 8 godzinnego odpoczynku)

Wiedza o społeczeństwie:
Wykaż, na podstawie wybranych przykładów z życia gospodarczego (powodzie, inwazja Talibów w Klewkach, samoistny opad radioaktywny ze złóż uranu w Górach Sowich), że Leszek Balcerowicz musi odejść.

Muzyka:
Udowodnij, że o ile zaśpiewanie przez Edytę Górniak hymnu polskiego jest przestępstwem (konstytucyjnie chroniona godność pieśni państwowej), to nie jest nim pijacki ryk kibiców w knajpie ani bzycznenie komórki Idea w ważnych chwilach (np. gdy dzwoni Gruby albo Parówa).

W-F:
Opracuj metodę treningu pozwalającą grać w Mistrzostwach Świata drużynie piłkarskiej składającej się jedynie z Jerzego Dudka (bramkarz) i Emmanuela Olisadebe (napastnik). Wskazówka: wykaż skuteczność metody gry z pominięciem drugiej linii.
Kawał z kategorii: Matura
Dowcip numer: 4381
*******************************************************
Nastolatka wraca nad ranem do domu. Mama jej otwiera, a ona kręcąc majtkami na palcu mówi:
- Mamo, nie wiem co to za sport, ale to będzie moje hobby.
Kawał z kategorii: Seks
Dowcip numer: 5481
*******************************************************
Przychodzi baba do dentysty:
- Panie doktorze, tak strasznie boje się borowania, że chyba wołałabym już zajść w ciąże.
- To niech się pani zdecyduje, bo nie wiem, jak fotel mam ustawić.
Kawał z kategorii: Przychodzi baba...
Dowcip numer: 5161
*******************************************************
Wchodzi facet do domu i niesie 3 półlitrówki.
Żona go pyta:
- Skąd to masz?
A on na to:
- Spotkałem złotą rybkę
Kawał z kategorii: Mężczyźni
Dowcip numer: 4384
*******************************************************
- Oj, co to będzie dalej - lamentuje Jaruzelski patrząc na swój portret.
- Nic - odpowiada portret - mnie zdejmą, a ciebie powieszą.
Kawał z kategorii: PRL
Dowcip numer: 5124
*******************************************************
Mój bóg pije piwo.
Kawał z kategorii: Graffiti
Dowcip numer: 2044
*******************************************************
- Panie doktorze, mój mąż strasznie mnie obraził.
- I dlatego musi mnie pani budzić w środku nocy?
- Tak, bo teraz trzeba go będzie pozszywać.
Kawał z kategorii: Przychodzi baba...
Dowcip numer: 5206
*******************************************************
Stolicą Polski przeważnie jest Warszawa.
Kawał z kategorii: Humor z zeszytów
Dowcip numer: 3253
*******************************************************
Do banku w Szwajcarii wchodzi klient z walizką i ściszonym głosem mówi do bankiera:
- Chciałbym wpłacić pieniądze, w tej walizce jest całe cztery miliony euro.
Na to bankier uśmiechnięty:
- Proszę nie ściszać głosu, bieda to żaden wstyd.
Kawał z kategorii: Unia Europejska
Dowcip numer: 6269
*******************************************************
Krzyżacy mordowali, palili, i gwałcili starców, kobiety i dzieci.
Kawał z kategorii: Humor z zeszytów
Dowcip numer: 2904
*******************************************************
W siedzibie towarzystwa "Pamiat" dzwoni telefon.
- Tu Rabinowicz, czy to prawda, że Żydzi sprzedali Rosję?
- Prawda, ty żydowska mordo! Jeszcze coś?
- A gdzie mogę dostać swoją dolę?
Kawał z kategorii: ZSRR
Dowcip numer: 6931
*******************************************************